Ar Drywydd Genomeg: Ollie Murch

Dr Ollie Murch

Dr. Ollie Murch Genetegydd Clinigol Ymgynghorol Er dryswch mawr i fy nheulu, cymerais lwybr braidd yn gymhleth i feddygaeth.  Yn gyntaf, fe wnes i gwblhau gradd y Gwyddorau Biofeddygol ac yna PhD. Yna, pan oeddwn yn 26 oed, dechreuais yr ysgol meddygol.  Cyn i mi fod yn gymwys i wneud cais am hyfforddiant Geneteg, roeddwn […]

Ar Drywydd Genomeg: Tracey Hughes

Tracey Hughes Cydlynwyr Hanes Teuluol Yn wreiddiol bu Tracey’n astudio Derbynfa Gwesty yn y coleg gan weithio yng Ngwesty’r Dolphin yn Abertawe am dair blynedd ar ôl graddio. Ar ôl gweithio gyda British Telecom ac yna Morrisons am sawl blwyddyn, ymunodd â’r GIG yn 2013. Ymunodd â Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan ym mis Ionawr […]

Ar Drywydd Genomeg: Kimberley Hortop

Kimberley Hortop Cydlynydd Hanes Teuleol Mae Kimberley’n gyflogedig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ers 19 o flynyddoedd. Dechreuodd yn yr uned llawdriniaeth ddydd lle bu’n gweithio am 4 blynedd. Yna ymunodd â’r Gwasanaeth Genomeg lle mae wedi gweithio ers 15 mlynedd. Dros y cyfnod hwn mae hefyd wedi cwblhau 2 NVQ. DARGANFOD FWY […]

Ar Drywydd Genomeg: Karen Jarrett

Karen JarrettCydlynydd Hanes Teuleol Yn flaenorol, bu Karen yn gweithio fel Ymarferydd Cyswllt lle datblygodd ei sgiliau i ddod yn dechnegydd Gwyddoniaeth cofrestredig. Cwblhaodd gwrs mynediad at AU, yna dechreuodd radd Gwyddor Iechyd gyda’r Brifysgol Agored ac mae bellach yn gweithio fel Cydlynydd Hanes Teuluol. DARGANFOD FWY O DEITHIAU

Ar Drywydd Genomeg: Dyfrig Hughes

Prof: Dyfrig Hughes Athro Ffarmacoeconomeg Cymhwysodd Dyfrig yn fferyllydd cyn ymgymryd â PhD mewn ffarmacoleg. Yna hyfforddodd mewn economeg iechyd a bellach mae’n Athro Ffarmacoeconomeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio’n bennaf ar ddefnydd diogel, effeithiol ac effeithlon o feddyginiaethau DARGANFOD FWY O DEITHIAU

Ar Drywydd Genomeg

Yr Athro: Steve ConlanAthro Bioleg Foleciwlaidd a Chelloedd; Pennaeth Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynecolegol; Pennaeth Menter ac Arloesedd Mae Steve yn aelod o Fwrdd y Rhaglen ac yn arweinydd Arloesedd Ymchwil y GPW. Mae hefyd yn gyfarwyddwr sylfaen Canolfan NanoIechyd gyntaf Ewrop, yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol Bioleg, Ymddiriedolwr Cymdeithas Nanofeddygaeth Prydain, ac yn ymgynghorydd […]