Archives

Ar Drywydd Genomeg

Ar Drywydd Genomeg: Karen Jarrett

Karen JarrettCydlynydd Hanes Teuleol Yn flaenorol, bu Karen yn gweithio fel Ymarferydd Cyswllt lle datblygodd ei sgiliau i ddod yn dechnegydd Gwyddoniaeth cofrestredig. Cwblhaodd gwrs

Read More »
Ar Drywydd Genomeg

Ar Drywydd Genomeg: Dyfrig Hughes

Prof: Dyfrig Hughes Athro Ffarmacoeconomeg Cymhwysodd Dyfrig yn fferyllydd cyn ymgymryd â PhD mewn ffarmacoleg. Yna hyfforddodd mewn economeg iechyd a bellach mae’n Athro Ffarmacoeconomeg

Read More »
Ar Drywydd Genomeg

Ar Drywydd Genomeg

Yr Athro: Steve ConlanAthro Bioleg Foleciwlaidd a Chelloedd; Pennaeth Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynecolegol; Pennaeth Menter ac Arloesedd Mae Steve yn aelod o Fwrdd y

Read More »