Y Tîm GPW

Len Richards GPW

Len Richards

Uwch Swyddog sy’n Gyfrifol

Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Catrin Middleton

Catrin Middleton

Pennaeth Rhaglen, Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

Untitled design (32)

Michaela John

Rheolwr Rhaglen, Partneriaeth Genomeg Cymru

Nick

Nicholas O’Sullivan

Uwch Rheolwr Prosiect, Partneriaeth Genomeg Cymru

Ryan Moreland

Uwch Swyddog Cynorthwydd Prosiectau, Partneriaeth Genomeg Cymru