Y Tîm GPW

SB Profile Images
Suzanne Rankin
Uwch Swyddog sy’n Gyfrifol, Partneriaeth Genomeg Cymru Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Untitled design (32)
Michaela John
Rheolwr Rhaglen, Partneriaeth Genomeg Cymru
Nick
Nicholas O’Sullivan
Uwch Rheolwr Prosiect, Partneriaeth Genomeg Cymru
Ryan Moreland
Uwch Swyddog Cynorthwydd Prosiectau, Partneriaeth Genomeg Cymru