Newyddion a’r digwyddiadau

Newyddion

Cylchlythyr

Cylchlythyr Rhifyn 5

Darllenwch rhifyn ddiweddaraf o’r cylchlythyr GPW. Uchafbwyntiau Rhifyn 5 Lansiwyd wasanaeth newydd AWMGS PHW arwain y byd yn dilyniannu genomau Covid Y ddylanwad o’r NovaSeq

Darllenwch fwy »
NovaSeq 6000
AWMGS

Dilyniannwr Arloesol yn Trawsnewid Ymchwil Genomeg yng Nghymru

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y NovaSeq ™ 6000 bellach yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil Genomeg yng Nghymru. Yn rhan o’r Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl, mae’r NovaSeq yn cynnig capasiti digynsail o ran dilyniannu’r genhedlaeth nesaf (NGS), ac mae’n gallu dilyniannu sawl genom dynol ymhen llai na 48 awr.

Darllenwch fwy »
Cylchlythyr

Cylchlythyr Rhifyn 4

Darllenwch rifyn diweddaraf Cylchlythyr GPW. Uchafbwyntiau Rhifyn 4 : Ymgynghoriad GPW â Chleifion a’r Cyhoedd Rôl Hyrwyddwyr Genomeg Gwerthiant pwdinau Nadolig Prif feysydd cynnydd LAWRLWYTHWCH

Darllenwch fwy »