Genomeg ar ôl iddi Dywyllu @ Techniquest, 6 Hydref 2022

Genomeg ar ôl iddi Dywyllu @ Techniquest, 6 Hydref 2022 Rydym yn cymryd Techniquest drosodd am un noson yn unig! Wedi’i drefnu gan Barc Geneteg Cymru, ymunwch â ni am noson o weithgareddau hwyliog am ddim a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar fyd rhyfeddol geneteg a genomeg. Yn ogystal â mynediad i’r 100+ […]

Ymunwch â’n Bwrdd Seinio – Ceisiadau 2022 nawr ar agor!

Ymunwch â’n Bwrdd Seinio – Ceisiadau 2022 nawr ar agor! Ydych chi am leisio eich barn? Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion sydd ag ystod o brofiadau i ymuno â’n Bwrdd Seinio! Rydym yn gwybod bod y materion sy’n ymwneud â genomeg yn gymhleth a hoffem weithio gydag aelodau o’r cyhoedd, i’n helpu i lunio […]

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 26 Ebrill, 11am – 12.45pm

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 26 Ebrill, 11am – 12.45pm Yng nghaffi mis Ebrill, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Perfeddion bach ar gyfer Ymchwil Canser Angharad Walters & Becky Truscott, Grŵp Ymchwilio i Syndromau Tiwmor a Etifeddir, Prifysgol Caerdydd Diweddariad ar glinigau newydd SWAN (Syndromau Heb Enw) ar gyfer Cymru gyfan Dr Graham Shortland, Y Grŵp Gweithredu ar […]

Cynllun Cyflawni Genomeg Cymru: Mapio ein Dyfodol

Cynllun Cyflawni Genomeg Cymru: Mapio ein Dyfodol Mae lansio Genome UK: the future of healthcare (Llywodraeth EM, 2020) gan Lywodraeth y DU ym mis Medi 2020, wedi rhoi ffocws pendant ar genomeg a chyfranogiad a chyfraniad holl wledydd y DU o ran ei gweithredu. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Cymru wedi cael […]

Tremolo – drama bodlediad gan Lisa Parry

Tremolo – drama bodlediad gan Lisa Parry Drama bodlediad yw Tremolo, a lansiwyd ar 3 Mawrth, wedi’i chynhyrchu gan Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg. Wedi’i hysgrifennu gan y dramodydd Lisa Parry (Cyd-gyfarwyddwr Theatr Illumine), mae’r podlediad pwerus hwn yn rhoi mewnwelediad i’r cwestiwn […]

Caffi Genomeg i Bobl Ifanc, 3 Mawrth 2022

Caffi Genomeg i Bobl Ifanc, 3 Mawrth 2022 Cynhaliwyd Caffi Genomeg i Bobl Ifanc cyntaf 2022 yn gynharach y mis hwn. Cynhelir y caffis, ffordd anffurfiol o ddysgu mwy am enomeg, meddygaeth ac iechyd, ar y cyd â Phartneriaeth Genomeg Cymru fel rhan o’u gweithgareddau ymgysylltu ynghylch Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl a lansiwyd […]

Diwrnod Clefydau Prin 2022: Adolygiad

Diwrnod Clefydau Prin 2022: Adolygiad Mae Diwrnod Clefydau Prin yn fenter sy’n cael ei chydlynu’n fyd-eang ac sy’n cael ei harwain gan gleifion sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o’r 300 miliwn o bobl ledled y byd sy’n byw gyda chlefydau prin, yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’r mudiad yn gweithio tuag at sicrhau tegwch o […]

Dilyniannu 100,000 Covid-19 Genomau

Dathlu'r dilyniannu o 100,000 genomau : Uned Genomeg Pathogen

Dilyniannu 100,000 Covid-19 Genomau ar y Uned Genomeg Pathogenau Mae’r Uned Genomeg Pathogen (PenGU) sy’n arwain y byd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru bellach wedi llunio dilyniant genom ar gyfer mwy na 100,000 o samplau COVID-19. Mae’r data sy’n dod o’r broses o ddilyniannu’r samplau yn hanfodol o ran monitro sut y mae’r feirws yn datblygu […]

Gweledigaeth ar gyfer Dyfodol Genomeg yng Nghymru

Gweledigaeth ar gyfer Dyfodol: Genomeg yng Nghymru

Gweledigaeth ar gyfer Dyfodol Genomeg yng Nghymru Mae Partneriaeth Genomeg Cymru wedi cael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer achos busnes i ddatblygu cyfleuster genomeg o’r radd flaenaf gwerth £15.3M ar safle yng ngogledd Caerdydd. Mae’r penderfyniad pwysig hwn yn cefnogi ymrwymiad Cymru i fuddsoddi mewn ecosystem fywiog o ymchwil feddygaeth fanwl, arloesi a datblygu gwasanaethau […]

Dathlu Arwyr Tawel: Uned Genomeg Pathogen (PenGU)

GPW DATHLU ARWYR TAWEL SBOTOLAU AR GENOMEG PATHOGEN

Dathlu Arwyr Tawel: Sbotolau ar Uned Genomeg Pathogen (PenGU) Drwy gydol yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae un o’n partneriaid allweddol yn GPW wedi bod yn gweithio’n ddiflino i’n cadw ni i gyd yn ddiogel. Mae’r Uned Genomeg Pathogen wedi bod ar y rheng flaen yn y frwydr yn erbyn Coronafeirws ac yn parhau i weithio […]