Deuce: drama bodlediad ddwyieithog newydd gan ddyfeiswyr Tremolo

Deuce: drama bodlediad ddwyieithog newydd gan ddyfeiswyr Tremolo Wedi’i chynhyrchu gan Theatr Illumine ar y cyd â Phartneriaeth Genomeg Cymru a Pharc Geneteg Cymru, mae Deuce yn ddrama bodlediad a ysgrifennwyd gan y dramodydd o Gaerdydd, Lisa Parry a’i chyfarwyddo gan Zoë Waterman, sy’n archwilio cardiomyopathi hypertroffig (HCM). Wedi ei chyfieithu gan Branwen Davies, bydd […]

Deuce: A new billingual podcast drama from the creators of Tremolo

Deuce: A new bilingual podcast drama from the creators of Tremolo Produced by Illumine Theatre in partnership with Genomics Partnership Wales and in conjunction with Wales Gene Park, Deuce is a podcast drama written by Cardiff-based playwright Lisa Parry and directed by Zoë Waterman, which explores hypertrophic cardiomyopathy (HCM).  Translated by Branwen Davies, there will […]

Rare Disease Day 2023

Rare Disease Day 2023 Rare Disease Day is a globally coordinated movement which raises awareness of the 300 million people living with rare disease around the world, along with their families and carers. A rare disease is defined as a condition that affects fewer than 2,000 people. More than 6,000 of these conditions have so […]

Genomeg ar ôl iddi Dywyllu @ Techniquest, 6 Hydref 2022

Genomeg ar ôl iddi Dywyllu @ Techniquest, 6 Hydref 2022 Rydym yn cymryd Techniquest drosodd am un noson yn unig! Wedi’i drefnu gan Barc Geneteg Cymru, ymunwch â ni am noson o weithgareddau hwyliog am ddim a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar fyd rhyfeddol geneteg a genomeg. Yn ogystal â mynediad i’r 100+ […]

Genomics After Dark @ Techniquest – 6th October

Genomics After Dark – 6th October @ Techniquest   We’re taking over Techniquest for one night only!    Organised by Wales Gene Park, join us for an evening of free, fun activities that will give you an insight into the fascinating world of genetics and genomics.  As well as access to the 100+ hands-on exhibits, you’ll get […]

Ymunwch â’n Bwrdd Seinio – Ceisiadau 2022 nawr ar agor!

Ymunwch â’n Bwrdd Seinio – Ceisiadau 2022 nawr ar agor! Ydych chi am leisio eich barn? Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion sydd ag ystod o brofiadau i ymuno â’n Bwrdd Seinio! Rydym yn gwybod bod y materion sy’n ymwneud â genomeg yn gymhleth a hoffem weithio gydag aelodau o’r cyhoedd, i’n helpu i lunio […]

Join our Sounding Board- 2022 Applications now open!

Join our Sounding Board- 2022 Applications now open! Interested in having your voice heard? We’re looking to recruit individuals with a range of experiences to join our Sounding Board! We know the issues surrounding genomics are complex and want to work with members of the public, to help us shape the future of Genomics. Join […]

Undiagnosed Children’s Day 2022

Undiagnosed Children’s Day 2022 Approximately 6000 children are born in the UK each year with a genetic condition which is likely to remain undiagnosed and around 50% of children currently undergoing genetic testing won’t get a diagnosis. SWAN UK (Syndrome Without a Name) is currently the only UK based support specifically for these children and […]

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 26 Ebrill, 11am – 12.45pm

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir, 26 Ebrill, 11am – 12.45pm Yng nghaffi mis Ebrill, bydd cyflwyniadau hamddenol sy’n cynnwys: Perfeddion bach ar gyfer Ymchwil Canser Angharad Walters & Becky Truscott, Grŵp Ymchwilio i Syndromau Tiwmor a Etifeddir, Prifysgol Caerdydd Diweddariad ar glinigau newydd SWAN (Syndromau Heb Enw) ar gyfer Cymru gyfan Dr Graham Shortland, Y Grŵp Gweithredu ar […]

Virtual Public Genomics Café: 26th April, 11am – 12.45pm

Virtual Public Genomics Café: 26th March, 11am-12.45pm April’s café will feature relaxed talks including: Mini-guts for Cancer Research Angharad Walters & Becky Truscott, Inherited Tumour Syndromes Research Group, Cardiff University An update on the new All-Wales SWAN (Syndromes Without a Name) clinics Dr Graham Shortland, Rare Disease Implementation Group Involving Patients to Shape Genomics in […]