Prosiect 100,000 Genom

Mae’r datblygiadau mewn genomeg, gwybodeg a dadansoddeg yn cynnig posibilrwydd am driniaethau mwy personol a thargedig ac, yn 2012, cyhoeddodd y DU Brosiect 100,000 Genom.

Nod y prosiect arloesol hwn oedd dilyniannu 100,000 genom cyfan oddi wrth ryw 70,000 o gyfranogwyr â chlefyd prin, eu teuluoedd a phobl â rhai canserau.

Yn 2016, yn rhan o’r nod i ddatblygu Prosiect 100,000 Genom yn fenter ledled y DU, cafodd Llywodraeth Cymru wahoddiad gan Genomics England i ymuno â Phrosiect Genom 100,000.

Caiff Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru ei ddefnyddio fel enghraifft wrth integreiddio meddygaeth genomig yn rhan o lwybrau gofal clinigol yng Nghymru, ac mae’n cyd-fynd â Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth

Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru yn ôl Rhifau

Ffynhonnell y ddelwedd: Genomics England

I gael rhagor o wybodaeth:

Er bod y prosiect wedi’i gwblhau erbyn hyn, os hoffech wybod rhagor am ran Cymru yn y Prosiect 100,000 Genom a Dilyniannu Genom Cyfan, anfonwch at y Sefydliad Geneteg Feddygol. Ebost : admin.genetics.cav@wales.nhs.uk