Effaith Clinigol o Genomeg

Effaith Clinigol o ddilyniannu genom COVID-19

Dr Christopher Johnson, Ymgynghorydd Diogelu Iechyd yn cyflwyno dilyniant genomau Covid-19

Effaith Clinigol o'r Gwasanaeth Genomau Babanod a Phlant Cymru (WINGS)

Dr Kate Burke, Ymgynghorydd Meddygaeth Newyddenedigol yn trafod Gwasanaeth Genomau Babanod a Phlant Cymru (WINGS)

Effaith Clinigol o brofion DPYD

Dr Sam Cox, Oncolegydd Ymgynghorol Clinigol yn trafod profion DPYD i gleifion yng Nghymru