GIG CYMRU

Gwybodaeth am GIG Cymru

GIG Cymru yw darparwr gofal iechyd gwladol Cymru. Yn rhad ac am ddim lle y’i darperir, mae’n cynnig gwasanaeth cynhwysfawr sy’n annog atal, diagnosis a thriniaeth afiechydon.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn rhoi cartref i swyddfa rhaglen Partneriaeth Genomeg Cymru ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru. Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd, Len Richards, yw Uwch Swyddog Cyfrifol Partneriaeth Genomeg Cymru.

Mae 7 bwrdd iechyd yng Nghymru ac mae pob un ohonynt yn cynnig gwasanaethau geneteg – cewch eu manylion isod.

Ewch i: www.wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol

01873 732732

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwalladr

01248 384 384

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

02920 747747

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

01443 744800

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

01267 235151

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

01874 711661

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

01639 683344

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

01745 532 900

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

029 2019 6161