Cydweithio i fanteisio ar botensial genomeg i wella iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru

Gwybodaeth am Bartneriaeth Genomeg Cymru

Mae Partneriaeth Genomeg Cymru yn cydweithio i fanteisio ar botensial genomeg er mwyn gwella iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru. Mae technolegau genetig a genomig newydd yn caniatáu i ni ddatblygu dealltwriaeth fanylach o lawer o’r cysylltiad rhwng ein genynnau ac iechyd. Dros y blynyddoedd diwethaf, cydnabuwyd yn rhyngwladol fod potensial gan y technolegau hyn i chwyldroi meddygaeth ac iechyd y cyhoedd. Darllenwch fwy >>

Fideo: Ymagwedd unedig tuag at genomeg yng Nghymru

Sut allwn ni ddatblygu amgylchedd cynaliadwy a chystadleuol yn rhyngwladol ar gyfer genomeg er mwyn gwella gofal cleifion yng Nghymru? Mae Michaela John yn rhannu ei barn yn y fideo hwn.

Cyd-gynhyrchu

Gwasanaethau Clinigol a Lab

Ymchwil ac Arloesi

Gweithlu

Partneriaethau Strategol