Cydweithio i fanteisio ar botensial genomeg i wella iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru

Cydweithio i fanteisio ar botensial genomeg i wella iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru

Gwybodaeth am Bartneriaeth Genomeg Cymru

Mae Partneriaeth Genomeg Cymru yn cydweithio i fanteisio ar botensial genomeg er mwyn gwella iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru.

Mae technolegau genetig a genomig newydd yn caniatáu i ni ddatblygu dealltwriaeth fanylach o lawer o’r cysylltiad rhwng ein genynnau ac iechyd. Dros y blynyddoedd diwethaf, cydnabuwyd yn rhyngwladol fod potensial gan y technolegau hyn i chwyldroi meddygaeth ac iechyd y cyhoedd.

Darllenwch fwy

Fideo: Ymagwedd unedig tuag at genomeg yng Nghymru (Saesneg yn Unig)

Sut y gallwn ddatblygu amgylchedd cynaliadwy a rhyngwladol gystadleuol ar gyfer genomeg ar gyfer gwella gofal cleifion yng Nghymru?

Mae Michaela John yn rhannu ei syniadau yn y fideo yma.

Cyd-gynhyrchu

Gwasanaethau Clinigol a Lab

Ymchwil ac Arloesi

Gweithlu

Partneriaethau Strategol