Uned Genomeg Pathogen (PenGU)

Gwybodaeth am yr Uned Genomeg Pathogen (PenGU)

Mae PenGU wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid ymchwil i drosi dulliau genomeg academaidd yn ymarfer clinigol, gan gynnwys dadansoddi dilyniannau DNA samplau o firws y ffliw. Mae gwaith yr Uned yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:
  • Ymwrthedd i HIV
  • Nodweddu arunigion cyfeiriedig i gefnogi ymchwiliadau i achosion/clystyrau ac ar gyfer goruchwyliaeth epidemiolegol ar gyfer Canolfan Cymru ar gyfer Mycobacteria (WCM), yr Uned Cyfeirio Anerobau (ARU) a’r Uned Cemotherapi Gwrthficrobaidd Arbenigol (SACU)
  • Teipio a goruchwylio’r Ffliw Math A a B a’r Enterofirws
  • Gwerthuso targedau newydd ar gyfer Dilyniannu Genom Cyfan
  • Gweithgareddau ymchwil a datblygu yn gysylltiedig â’n swyddogaethau cyfeirio
Cyswllt