Mwy o Bartneriaid Allweddol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhif ffôn: 029 2022 7744

E-bost: general.enquiries@wales.nhs.uk

 

Felindre Prifysgol Ymddiriedolaeth GIG

Rhif ffôn: 029 2019 6161

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST)

Rhif ffôn: 01745 532900

Tîm Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC)

Rhif ffôn: 01443 744800

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Rhif ffôn: 03300 585 005

GIG Cymru Gwasaenath Gwybodeg (NWIS)

Rhif ffôn: 03300 585 005