Hyrwyddwr Genomeg: Sophie Harding

Sophie Harding Fferyllydd Oncoleg Uwch Canolfan Ganser Felindre, Caerdydd Rwyf wedi gweithio fel Fferyllydd Oncoleg yng Nghanolfan Ganser Felindre ers 13 mlynedd. Yn fy rôl fferyllydd amlochrog, rwyf wedi gweithio fel Rhagnodydd Anfeddygol o fewn timau ymgynghorol ar gyfer oncoleg y fron a gynaecoleg ac wedi datblygu llawer o ddogfennau llywodraethu ar gyfer defnyddio gwahanol […]

Hyrwyddwr Genomeg: Bryony Coupe

Dr. Bryony CoupeMeddyg Iau Ysbyty Treforys Rwy’n feddyg iau sy’n gweithio ym maes meddygaeth gyffredinol ar hyn o bryd yn Ysbyty Treforys. Fel hyfforddai meddygol craidd academaidd gyda rhywfaint o ddealltwriaeth o bwysigrwydd datblygu genomeg, yn 2018 roeddwn yn un o’r grŵp cyntaf o fyfyrwyr i ymgymryd â’r MSc mewn Meddygaeth Genomig ym Mhrifysgol Abertawe. […]

Hyrwyddwr Genomeg: Rachel Thomas

Rachel ThomasUwch-wyddonydd Biofeddygol Ysbyty Maelor Wrecsam Fy enw i yw Rachel Thomas ac Uwch-wyddonydd Biofeddygol ydw i sy’n gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn labordy microbioleg Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fy rôl i yw goruchwylio’r labordy bacterioleg yn Wrecsam, gan brosesu samplau allweddol megis meithriniadau gwaed a hylifau di-haint ar gyfer microsgopi, meithriniadau, a nodi micro-organebau […]

Hyrwyddwr Genomeg: Saira Khawaja

Rwy’n llawfeddyg y fron oncoplastig sy’n gweithio yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli.  Fy llwyth gwaith clinigol yw gweithredu ar ganserau’r fron symptomatig a chanser y fron a ganfyddir drwy sgrinio.  Rwyf hefyd yn perfformio gweithdrefnau adluniol mewn sefyllfa uniongyrchol ac wedi’i hoedi.  Fi yw arweinydd y tîm amlddisgyblaethol ar gyfer gwasanaethau’r fron ym Mwrdd Iechyd […]