Archives

Hyrwyddwr Genomeg

Hyrwyddwr Genomeg: Rachel Thomas

Rachel ThomasUwch-wyddonydd Biofeddygol Ysbyty Maelor Wrecsam Fy enw i yw Rachel Thomas ac Uwch-wyddonydd Biofeddygol ydw i sy’n gweithio yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn labordy

Read More »
Hyrwyddwr Genomeg

Hyrwyddwr Genomeg: Saira Khawaja

Rwy’n llawfeddyg y fron oncoplastig sy’n gweithio yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli.  Fy llwyth gwaith clinigol yw gweithredu ar ganserau’r fron symptomatig a chanser y

Read More »