Ar Drywydd Genomeg: Karen Jarrett

Karen Jarrett
Cydlynydd Hanes Teuleol

Yn flaenorol, bu Karen yn gweithio fel Ymarferydd Cyswllt lle datblygodd ei sgiliau i ddod yn dechnegydd Gwyddoniaeth
cofrestredig.
Cwblhaodd gwrs mynediad at AU,
yna dechreuodd radd Gwyddor Iechyd gyda’r Brifysgol Agored ac mae bellach yn gweithio fel Cydlynydd Hanes Teuluol.