Dilyniannu 100,000 Covid-19 Genomau

Dathlu'r dilyniannu o 100,000 genomau : Uned Genomeg Pathogen

Dilyniannu 100,000 Covid-19 Genomau ar y Uned Genomeg Pathogenau Mae’r Uned Genomeg Pathogen (PenGU) sy’n arwain y byd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru bellach wedi llunio dilyniant genom ar gyfer mwy na 100,000 o samplau COVID-19. Mae’r data sy’n dod o’r broses o ddilyniannu’r samplau yn hanfodol o ran monitro sut y mae’r feirws yn datblygu […]