Gweledigaeth ar gyfer Dyfodol Genomeg yng Nghymru

Gweledigaeth ar gyfer Dyfodol: Genomeg yng Nghymru

Gweledigaeth ar gyfer Dyfodol Genomeg yng Nghymru Mae Partneriaeth Genomeg Cymru wedi cael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer achos busnes i ddatblygu cyfleuster genomeg o’r radd flaenaf gwerth £15.3M ar safle yng ngogledd Caerdydd. Mae’r penderfyniad pwysig hwn yn cefnogi ymrwymiad Cymru i fuddsoddi mewn ecosystem fywiog o ymchwil feddygaeth fanwl, arloesi a datblygu gwasanaethau […]