Ar Drywydd Genomeg: Kimberley Hortop

Kimberley Hortop Cydlynydd Hanes Teuleol Mae Kimberley’n gyflogedig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ers 19 o flynyddoedd. Dechreuodd yn yr uned llawdriniaeth ddydd lle bu’n gweithio am 4 blynedd. Yna ymunodd â’r Gwasanaeth Genomeg lle mae wedi gweithio ers 15 mlynedd. Dros y cyfnod hwn mae hefyd wedi cwblhau 2 NVQ. DARGANFOD FWY […]

Ar Drywydd Genomeg: Karen Jarrett

Karen JarrettCydlynydd Hanes Teuleol Yn flaenorol, bu Karen yn gweithio fel Ymarferydd Cyswllt lle datblygodd ei sgiliau i ddod yn dechnegydd Gwyddoniaeth cofrestredig. Cwblhaodd gwrs mynediad at AU, yna dechreuodd radd Gwyddor Iechyd gyda’r Brifysgol Agored ac mae bellach yn gweithio fel Cydlynydd Hanes Teuluol. DARGANFOD FWY O DEITHIAU