Polisi Preifatrwydd

 

Mae Partneriaeth Genomeg Cymru yn cael ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae’r rhaglen yn cadw at gôd ymddygiad cyfrinachedd llym yn unol â 6 egwyddor y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), Deddf Diogelu Data 2018 a pholisïau diogelu data a chyfrinachedd y Bwrdd Iechyd Lleol.

Ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn casglu ac yn storio gwybodaeth am gleifion gan gynnwys hysbysiad preifatrwydd llawn yn ofalus i ddeall sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau mewn perthynas â’r hysbysiad preifatrwydd hwn, gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data:

  • Drwy ebost, at yr Adran Llywodraethu Gwybodaeth – cav.ig.dept@wales.nhs.uk.
    • Yn ysgrifenedig, at James Webb, Swyddog Diogelu Data, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Llawr 1af Tŷ Trefynwy, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd CF14 4XW.
    • Dros y ffôn, ar 02921 844870.

Gallwch weld ein Polisi Cadw Data yma.