Dathlu Arwyr Tawel: Uned Genomeg Pathogen (PenGU)

GPW DATHLU ARWYR TAWEL SBOTOLAU AR GENOMEG PATHOGEN

Dathlu Arwyr Tawel: Sbotolau ar Uned Genomeg Pathogen (PenGU) Drwy gydol yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae un o’n partneriaid allweddol yn GPW wedi bod yn gweithio’n ddiflino i’n cadw ni i gyd yn ddiogel. Mae’r Uned Genomeg Pathogen wedi bod ar y rheng flaen yn y frwydr yn erbyn Coronafeirws ac yn parhau i weithio […]