Dan y chwyddwydr: Bwrdd Seinio Partneriaeth Genomeg Cymru (GPW)

Dan y chwyddwydr: Bwrdd Seinio Partneriaeth Genomeg Cymru (GPW) Yn gynharach eleni, croesawyd 8 aelod newydd i ymuno â Bwrdd Seinio GPW yn dilyn ein hymgyrch recriwtio ddiweddaraf ar gyfer aelodau newydd. Mae ein bwrdd seinio, sy’n rhan o’n hymrwymiad i gynnwys Cleifion a’r Cyhoedd, wedi bod yn allweddol wrth weithio gyda chleifion ac aelodau […]