Ymunwch â ni ar Gyfer yr Arddangosfa Genomeg

Genomics Showcase Header

Mae Parc Geneteg Cymru yn trefnu Arddangosfa Genomeg newydd a chyffrous mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Genomeg Cymru. Bydd y digwyddiad yn arddangos genomeg a’i photensial i wella gofal iechyd i bobl Cymru. Gwybodaeth am y digwyddiad • Digwyddiad rhithwir am ddim • Dydd Gwener 14 Mai 10yb -7yp Mae’r arddangosfa’n argoeli’n ddiwrnod cyffrous o weithgareddau […]