Hyrwyddwr Genomeg: Sophie Harding

Sophie Harding Fferyllydd Oncoleg Uwch Canolfan Ganser Felindre, Caerdydd Rwyf wedi gweithio fel Fferyllydd Oncoleg yng Nghanolfan Ganser Felindre ers 13 mlynedd. Yn fy rôl fferyllydd amlochrog, rwyf wedi gweithio fel Rhagnodydd Anfeddygol o fewn timau ymgynghorol ar gyfer oncoleg y fron a gynaecoleg ac wedi datblygu llawer o ddogfennau llywodraethu ar gyfer defnyddio gwahanol […]