Hyrwyddwr Genomeg: Bryony Coupe

Dr. Bryony CoupeMeddyg Iau Ysbyty Treforys Rwy’n feddyg iau sy’n gweithio ym maes meddygaeth gyffredinol ar hyn o bryd yn Ysbyty Treforys. Fel hyfforddai meddygol craidd academaidd gyda rhywfaint o ddealltwriaeth o bwysigrwydd datblygu genomeg, yn 2018 roeddwn yn un o’r grŵp cyntaf o fyfyrwyr i ymgymryd â’r MSc mewn Meddygaeth Genomig ym Mhrifysgol Abertawe. […]