Ar Drywydd Genomeg: Tracey Hughes

Tracey Hughes Cydlynwyr Hanes Teuluol Yn wreiddiol bu Tracey’n astudio Derbynfa Gwesty yn y coleg gan weithio yng Ngwesty’r Dolphin yn Abertawe am dair blynedd ar ôl graddio. Ar ôl gweithio gyda British Telecom ac yna Morrisons am sawl blwyddyn, ymunodd â’r GIG yn 2013. Ymunodd â Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan ym mis Ionawr […]