Gweithdy Diagnostig NGS Cyflym

Bydd y gynhadledd yn dod ag arbenigwyr mewn NGS cyflym at ei gilydd i rannu arfer gorau a’u profiadau o sefydlu gwasanaeth clinigol. Gwybodaeth am y digwyddiad hwn 4 – 5 Chwefror 2021, 9.30yb i 12.30yp Mae rôl Dilyniannu’r Genhedlaeth Nesaf (NGS) mewn diagnosteg glinigol i gleifion â chlefydau genetig prin dros y degawd diwethaf […]

Rapid NGS Diagnostic Workshop

This conference will bring together experts in rapid NGS to share best practice & their experiences of setting up a clinical service .  About this Event 4th – 5th February 2012, 9.30am to 12.30pm The role of Next Generation Sequencing (NGS) in clinical diagnostics of patients with rare genetic diseases over the past decade has […]