Cyfarfod Blynyddol Rhithwir y Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Prin

Rare Gene image

Ymunwch â Pharc Geneteg Cymru ar gyfer ei chweched cyfarfod blynyddol Rhwydwaith Cleifion Prin Prin – cynhelir y digwyddiad eleni ar-lein yn unig. Cofrestrwch yn rhad ac am ddim.

Dyddiad ac amser
Dydd Iau, 10 Rhagfyr 2020

10:00 AM – 2:30 PM GMT

Gwybodaeth am y digwyddiad hwn

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n chweched cyfarfod blynyddol, gan ddod ag aelodau o’r Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Prin* at ei gilydd.

Bydd Cynghrair Genetig y DU yn lansio ei Hadroddiad Profiad Cleifion Pum Mlynedd, gan gyfuno phrofiadau dros 1,000 o aelodau o’n cymuned sy’n cael eu heffeithio gan gyflyrau prin a genetig.

Bydd siaradwyr eraill sy’n cael eu gwahodd yn trafod sut mae genomeg yn newid gofal iechyd ac yn rhannu profiadau o fyw gyda chlefyd prin yn ystod COVID-19.

Bydd Phenotypica a Dr Samuel Chawner yn ymuno â ni hefyd, a fydd yn cynnal gweithdy ar-lein sy’n canolbwyntio ar dynnu sylw at brofiadau unigolion â chyflyrau genetig trwy ymgysylltiad creadigol.

Mae’r digwyddiad rhithwir hwn YN RHAD AC AM DDIM i unrhyw un yn y gymuned cyflyrau prin – cleifion, teuluoedd, ymchwilwyr, gweithwyr iechyd proffesiynol – ac rydym yn croesawu aelodau nad ydynt yn aelodau o’r rhwydwaith i ddod draw i ddarganfod mwy.

Ar ôl cofrestru, anfonir manylion Zoom ar gyfer ymuno â’r digwyddiad trwy e-bost at yr holl fynychwyr cyn 10 Rhagfyr ynghyd â’r rhaglen lawn. Bydd egwyl ginio hefyd ar ôl cyflwyniadau’r bore a chyn y gweithdy yn y prynhawn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch ag Emma Hughes: emma@geneticalliance.org.uk

*Nodwch nad oes rhaid i chi fod yn aelod o’r rhwydwaith i fynychu’r digwyddiad hwn, ond mae croeso mawr i chi ymuno.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.