Ymunwch Ar Bwrdd Seinio Heddiw

SB VID COVER

 

 

A oes gennych chi ddiddordeb mewn mynegi eich barn?

Mae Partneriaeth Genomeg Cymru yn yn awyddus i recriwtio unigolion sydd ag ystod o brofiadau i ymuno â’n Bwrdd Seinio. Mae’n bwysig iawn ein bod ni’n cydweithio gyda’r cyhoedd i lunio’n gwaith .

 

Ymunwch â’n #BwrddSeinio i gael cyfle i lywio dyfodol genomeg yng Nghymru. Cwblhewch y ffurflen datganiad o ddiddordeb gysylltiedig a’i chyflwyno i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru erbyn 31 Mai 2021.