Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhifthwyr

Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhifthwyr

A ydych wedi eich effeithio gan gyflwr prin neu enetig? Ydych chi’n aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am iechyd a genomeg? Ymunwch â ni ar gyfer Caffi Genomeg Rhithwir! Parc Genynnau Cymru sy’n cynnal y fenter hon ar y cyd â Phartneriaeth Genomeg Cymru. Bydd caffi mis Medi yn cynnwys sgyrsiau anffurfiol ar:

  • Cyflwyniad i Genomeg Rhys Vaughan, Parc Geneteg Cymru
  • Profion Genetig Masnachol – ydych chi wir eisiau gwybod? Dr Emma Yhnell, Prifysgol Caerdydd
  • Yn cyflwyno SWAN (Syndromes Without a Name) UK CYMRU Bridget Harpwood SWAN UK CYMRU
  • A mwy……

Bydd y Caffi Rhithwyr yn gyfle hamddenol ac anffurfiol i gwrdd ag eraill a chael gwybod am ddatblygiadau newydd ym maes meddygaeth enomeg yng Nghymru. Bydd hefyd yn gyfle i bobl ddod ynghyd, cael cefnogaeth gan bobl eraill yn eu cymunedau a rhoi gwybod i ni sut gallwn ni roi cefnogaeth well i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan gyflyrau prin neu enetig. Mae ymuno â’r caffi drwy Zoom yn RHAD AC AM DDIM, ond bydd angen i chi gofrestru drwy Eventbrite i gael y ddolen a’r cyfarwyddiadau i ymuno.

I gael rhagor o wybodaeth: ebostiwch walesgenepark@caerdydd.ac.uk