Gynhadledd Nyrsio, Genomeg a Gofal Iechyd: 20 Lleoedd A Ariennir Am

1

Mae Partneriaeth Genomeg Cymru yn ariannu 20 lle i nyrsys a bydwragedd ymuno â’r Gynhadledd Nyrsio, Genomeg a Gofal Iechyd. Bydd y gynhadledd rithwir a gynhelir rhwng 7 a 9 Gorffennaf 2021 yn dod â nyrsys ac addysgwyr ynghyd sydd â diddordeb mewn hyrwyddo genomeg ym meysydd addysg, ymarfer, polisi, ymchwil ac arweinyddiaeth.

 

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan arweinwyr rhyngwladol a thrafodaethau panel.  Bydd sesiynau’n cael eu cynnal yn y prynhawn ar gyfer Ewrop ac Affrica | boreau ar gyfer Cyfandiroedd America, er mwyn galluogi pobl o bob cwr o’r byd i gymryd rhan.

 

I gael rhagor o wybodaeth a chofrestru, ebostiwch: genomicspartnershipwales@wales.nhs.uk