Dydd Clefyd Prin Rhithwir 2021 holl DU Digwyddiad Seneddol

RDD2021-Twitter-Post-2-1024x576

Ynglŷn â’r Digwyddiad hwn

Pryd: Dydd Mercher 24 Chwefror

10.00 – 12.00 trwy Zoom
Cofrestrwch yma:

Mae cynlluniau ar gyfer gweithgareddau Diwrnod Clefydau Prin eleni yn mynd rhagddynt yn dda er eu bod ychydig yn wahanol i’r arfer.

Bydd ein digwyddiad blynyddol yn ddigwyddiad seneddol ar y cyd â chenhedloedd eraill y DU a bydd yn canolbwyntio ar weithredu Fframwaith Clefydau Prin newydd y DU a gyhoeddwyd fis diwethaf: https://www.gov.uk/government/publications/uk-rare-diseases-framework