Ddathlu Ymdrech a Llwyddiant

Pathogen Genomics Unit Event

YMUNWCH AG UNED GENOMEG PATHOGEN (Pengu) i ddathlu ymdrech a llwyddiant.

Dydd Iau 14 Hydref 2021
9yb – 5yp
Digwyddiad rhithwir – Cofrestrwch am ddim ar Eventbrite

I gael rhagor o wybodaeth: ebostiwch genomicspartnershipwales@wales.nhs.uk