Cylchlythyr Rhifyn 3

NEWSLETTER Cy

Darllenwch rifyn diweddaraf Cylchlythyr GPW.

Mae yn cynnwys gwybodaeth am Rhifyn 3:

  • Fwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd
  • Dyfodiad y dilyniannwr trwybwn uchel newydd, NovaSeq, a fydd yn galluogi partneriaid GPW ledled Cymru i gynnal Dilyniannu Genom Cyfan.
  • Journeys to Genomics, sy’n dangos hanes ambell aelod o weithlu Partneriaeth Genomeg Cymru sy’n cyfrannu at ddyfodol genomeg yng Nghymru

Diweddariadau am y rhaglen, gan gynnwys newyddion