Cylchlythyr Rhifyn 2

NEWSLETTER Cy

Darllenwch rifyn diweddaraf Cylchlythyr GPW.

Mae yn cynnwys erthyglau ar:

  • Uned Genomeg Pathogen Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru
  • #JourneyToGenomics – dyma hanes ambell aelod o Bartneriaeth Genomeg Cymru sy’n cyfrannu at ddyfodol genomeg yng Nghymru