Dilyniannwr Arloesol yn Trawsnewid Ymchwil Genomeg yng Nghymru

NovaSeq 6000

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y NovaSeq ™ 6000 bellach yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil Genomeg yng Nghymru. Yn rhan o’r Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl, mae’r NovaSeq yn cynnig capasiti digynsail o ran dilyniannu’r genhedlaeth nesaf (NGS), ac mae’n gallu dilyniannu sawl genom dynol ymhen llai na 48 awr.

Ar hyn o bryd, Ysbyty Athrofaol Cymru yw un o’r unig labordai yn y DU sydd â NovaSeq. Er bod dau ddilyniannwr arall sy’n gallu dilyniannu genomau dynol cyfan (HiSeq a NextSeq), pan fydd yn gweithio yn ôl ei gapasiti llawn, gallai’r NovaSeq ddilyniannu 96 genom mewn 48 awr dros 6 gwaith yn gynt na’r NextSeq a 40 gwaith yn gynt na’r HiSeq.   Trwy brosesu cymaint o ddata genetig mewn cyfnod mor fyr, gall gweithwyr proffesiynol clinigol dderbyn data perthnasol yn gyflym er diagnosis gwell a gofal gwell i gleifion. At hynny, ni fydd angen profion genetig unigol niferus ar gleifion â chyflyrau cymhleth, sydd weithiau’n gallu ychwanegu sawl mis neu flwyddyn at eu triniaeth.

Dyma ddatblygiad cyffrous ar gyfer ymestyn ein gallu i gyflwyno meddygaeth fanwl yng Nghymru. Bydd y dilyniannwr cenhedlaeth nesaf arloesol hwn yn trawsffurfio gwasanaethau ac ymchwil ym maes Genomeg yng Nghymru, ac yn helpu i atgyfnerthu ein lle ar flaen y gad yn chwyldro meddygaeth Genomig