Ar Drywydd Genomeg: Tracey Hughes

Tracey Hughes
Cydlynwyr Hanes Teuluol

Yn wreiddiol bu Tracey’n astudio
Derbynfa Gwesty yn y coleg gan
weithio yng Ngwesty’r
Dolphin yn Abertawe am dair
blynedd ar ôl graddio.
Ar ôl gweithio gyda
British Telecom ac yna
Morrisons am sawl blwyddyn,
ymunodd â’r GIG yn 2013.
Ymunodd â Gwasanaeth
Genomeg Feddygol Cymru
Gyfan ym mis Ionawr eleni fel
Cydlynydd Hanes Teuluol.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.