Ar Drywydd Genomeg: Kimberley Hortop

Kimberley Hortop
Cydlynydd Hanes Teuleol

Mae Kimberley’n gyflogedig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ers 19 o flynyddoedd. Dechreuodd yn yr
uned llawdriniaeth ddydd lle bu’n gweithio am 4 blynedd. Yna ymunodd â’r Gwasanaeth Genomeg lle mae wedi gweithio ers 15 mlynedd. Dros y cyfnod hwn mae hefyd wedi cwblhau 2 NVQ.