Ar Drywydd Genomeg: Dyfrig Hughes

Prof: Dyfrig Hughes
Athro Ffarmacoeconomeg

Cymhwysodd Dyfrig yn fferyllydd cyn ymgymryd â PhD mewn
ffarmacoleg. Yna hyfforddodd mewn economeg iechyd a bellach mae’n Athro Ffarmacoeconomeg
ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio’n
bennaf ar ddefnydd diogel, effeithiol ac effeithlon o feddyginiaethau

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.