Ar Drywydd Genomeg

Yr Athro: Steve Conlan
Athro Bioleg Foleciwlaidd a Chelloedd; Pennaeth Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynecolegol; Pennaeth Menter ac Arloesedd

Mae Steve yn aelod o Fwrdd y Rhaglen ac yn arweinydd Arloesedd Ymchwil y GPW. Mae hefyd yn gyfarwyddwr sylfaen Canolfan NanoIechyd gyntaf Ewrop, yn Gymrawd y Gymdeithas
Frenhinol Bioleg, Ymddiriedolwr
Cymdeithas Nanofeddygaeth
Prydain, ac yn ymgynghorydd
anrhydeddus i Fwrdd Iechyd Prifysgol GIG Bae Abertawe