Deuce: drama bodlediad ddwyieithog newydd gan ddyfeiswyr Tremolo

Deuce: drama bodlediad ddwyieithog newydd gan ddyfeiswyr Tremolo Wedi’i chynhyrchu gan Theatr Illumine ar y cyd â Phartneriaeth Genomeg Cymru a Pharc Geneteg Cymru, mae Deuce yn ddrama bodlediad a ysgrifennwyd gan y dramodydd o Gaerdydd, Lisa Parry a’i chyfarwyddo gan Zoë Waterman, sy’n archwilio cardiomyopathi hypertroffig (HCM). Wedi ei chyfieithu gan Branwen Davies, bydd […]

Deuce: A new billingual podcast drama from the creators of Tremolo

Deuce: A new bilingual podcast drama from the creators of Tremolo Produced by Illumine Theatre in partnership with Genomics Partnership Wales and in conjunction with Wales Gene Park, Deuce is a podcast drama written by Cardiff-based playwright Lisa Parry and directed by Zoë Waterman, which explores hypertrophic cardiomyopathy (HCM).  Translated by Branwen Davies, there will […]